mecenas

Foto van de marmeren bust van Gaius Maecenas in de Palazzo dei Conservatori te Rome.

Betekenis: kunstbeschermer.

Maecénas was een voornaam Romeinsch edelman ten tijde van keizer Augustus. In zijn prachtig paleis vereenigde hij de voornaamste dichters (o.a. Virgilius en Horatius) om zich en verleende hun geldelijken steun. Vandaar dat een beschermer der kunst in onze dagen nog wel een Maecenas heet.

kabelaring

Betekenis: relatief kort stuk dikke kabel dat in de scheepvaart gebruikt wordt om andere trossen zoals een ankertros of zware sleeptros binnen te halen.

Tegenwoordig is de term echter vooral in gebruik voor de stootrand van dik gedraaid touw dat vaak wordt aangebracht net onder het gangboord van sloepen, vletten en motorboten als decoratieve bescherming tegen schade bij het afmeren.

alkintraaf

Betekenis: mechanische drummachine.

De draaitafel wordt met de hand of machinaal bediend, vooruit of achteruit, met een traploze versnelling van ongeveer 30bpm naar 600bpm.
De alkintraaf heeft 4 kanalen met elk 16 stappen per maat. Elk kanaal kan ook met de hand bespeeld worden, onafhankelijk van de maat. Een kanaal is voorzien van twee kloppers die overal op kunnen kloppen (drums, pijpen, dozen, blikken, et cetera…).

De draaitafel geeft de maat en de bpm door naar de alkintraaf.
De draaitafel geeft de maat en de bpm door naar de alkintraaf.
De alkintraaf met het bedieningspaneel om de beats in te programmeren.
De alkintraaf met het bedieningspaneel om de beats in te programmeren.
De beatgenerator die de Alkintraaf van eigen improvisaties kan voorzien.
De beatgenerator kan de Alkintraaf van eigen improvisaties voorzien.


coterie

Betekenis: kring van personen die doorgaans door hun maatschappelijke stand, ideeën of idealen met elkaar verbonden zijn en vaak met uitsluiting van anderen elkaars omgang zoeken en elkaar bevoordelen; besloten gezelschap; kliek; besloten gezelschap.