achterlage

Betekenis: hinderlaag

Verouderde benaming voor hetgeen thans hinderlaag heet, waarin hinder de beteekenis heeft van achter. In meer andere samenstellingen vindt men achter en hinder bij afwisseling gebezigd, als b.v. in hinderhoede (HOOFT, N.H. 262 [1642]) en hindertoght (VONDEL 8, 572 [1660]; VONDEL 9, 49 [1660]), voor de meer gewone woorden achterhoede en achterdocht. — Achterlage is de gewone uitdrukking in den Statenb., zoowel voor de hinderlaag zelve, als voor de bende die in hinderlaag ligt, die achter iets verborgen ligt om den vijand onverhoeds te kunnen overvallen.