piechem

Betekenis: rare vent; onaanzienlijke karikaturale figuur. Varianten: piegem; pichem; pichum. Afgeleid van het Hebreeuwse piega (wind; scheet; van generlei waarde) en het jiddische pegime dat weer afgeleid is van het Hebreeuwse pəgīmā (klein gebrek, oneffenheid).

krang

Betekenis: verkeerd; achterstevoren; binnenstebuiten; tegendraads; eigenwijs; onlogisch; averechts. Afgeleid van krengen (draaien). Krang is een fictieve superschurk en een van de vaste antagonisten uit het Teenage Mutant Ninja Turtles universum.

snaak

Betekenis: grappenmaker. In het Vroegnieuwnederlands (1500-1700) gespeld als snaeck. Ontleend aan het Middelnederduitse snake (slang; adder; grappenmaker). Mogelijk afgeleid van het Proto-Germaanse snakan (kruipen; glijden). Mogelijk afgeleid van snacken (babbelen). Mogelijk afgeleid van het Nieuwhoogduitse (na 1600) schnake (grap). Mogelijk afgeleid van het Hoogduitse schnake (snakken).

klaks

Betekenis: sperma. Varianten: kwakkie; mannenpap. Misschien afkomstig van klak. Betekenis: klodder; vlek; klad. Varianten: clacke; clac; kleck; klecks. Wordt gebruikt vanaf de tweede helft van de 15de eeuw.

rambam

‘Krijg de rambam’ (of: ‘Krijg het rambam’) betekent ‘verrek maar’, ‘val dood’, ‘bekijk het maar’. Je kunt rambam ook op andere manieren gebruiken, bijvoorbeeld ‘Ik krijg er de rambam van’ (dit betekent zoiets als ‘het werkt me op de zenuwen’, ‘ik word er gek van’) en ‘Ze werkt zich de rambam’ (‘ze werkt zich een […]