roezen

Betekenis: ongeteld kopen; roezemoezen; rommelen en stommelen; rumoer maken; tekeergaan.

antonomasie

Betekenis: een antonomasie of omschrijving is een stijlfiguur, waarbij een eigenschap (van een persoon) niet wordt omschreven met de klassieke term maar met een eigennaam van een andere persoon die algemeen bekend is als typische drager van die eigenschap. Ook het omgekeerde is een antonomasie; hierbij wordt alleen de persoon of personen waarmee vergeleken wordt […]

mitsgaders

Betekenis: daarbij nog; bovendien. Varianten: metgaders; metgader.

loteling

Betekenis: dienstplichtige. In Nederland werd de militaire dienstplicht, toentertijd «conscriptie» genaamd, in 1810 ingevoerd na inlijving van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich inschrijven. Door middel van loting werd bepaald wie dienst moest nemen (de loteling) in het Franse leger. Het systeem werd na de […]

snorken

Betekenis: snurken; zich onder het maken van een suizend of gonzend geluid snel voortbewegen, inzonderheid door de lucht.Varianten: snorcken; snorken; snarchen, snerken; snarken.