roezen

Betekenis: ongeteld kopen; roezemoezen; rommelen en stommelen; rumoer maken; tekeergaan.

antonomasie

Betekenis: een antonomasie of omschrijving is een stijlfiguur, waarbij een eigenschap (van een persoon) niet wordt omschreven met de klassieke term maar met een eigennaam van een andere persoon die algemeen bekend is als typische drager van die eigenschap. Ook het omgekeerde is een antonomasie; hierbij wordt alleen de persoon of personen waarmee vergeleken wordt genoemd, als symbool voor de persoon die in werkelijkheid wordt bedoeld.

Voorbeeld:
Saddam Hussein was de Hitler van het Nabije Oosten.
Omgekeerd kan ook: De Neus was in februari 2013 medeoprichter van de motorclub No Surrender MC.

mitsgaders

Betekenis: daarbij nog; bovendien.
Varianten: metgaders; metgader.