kaffer

Betekenis: lomperd; sufferd; boer; ongelovige; beledigende benaming voor kleurlingen aan de Afrikaanse oost- en zuidwestkust.
Variant: caffer.

De betekenis ongelovige (d.w.z. niet-moslim) is via Portugees cafre ontleend aan Arabisch kāfir wat een benaming was voor de zwarte volkeren aan de Afrikaanse oost- en zuidwestkust, ontstaan ten tijde van de Arabische slavenhandel in dat gebied.

piechem

Betekenis: rare vent; onaanzienlijke karikaturale figuur.
Varianten: piegem; pichem; pichum.

Afgeleid van het Hebreeuwse piega (wind; scheet; van generlei waarde) en het jiddische pegime dat weer afgeleid is van het Hebreeuwse pəgīmā (klein gebrek, oneffenheid).