roezen

Betekenis: ongeteld kopen; roezemoezen; rommelen en stommelen; rumoer maken; tekeergaan.

mitsgaders

Betekenis: daarbij nog; bovendien. Varianten: metgaders; metgader.