bruuskeren

Betekenis: onheus bejegenen.

Maar een bijkomend probleem is dat juist die vrees om een minderheid te bruuskeren, in politieke correctheid en conformisme kan uitmonden. Het risico is vervolgens aanwezig dat de eigenheid van de grootste groep wordt vervlakt om een kleine groep tegemoet te komen.

Trouw, 3 oktober 2015, 01:36

postfris

Betekenis: ongebruikt.

‘Postfris’ is een echte filatelistenterm; de postzegels moeten dan niet alleen ongestempeld zijn, maar ook moet de gegommeerde achterzijde nog onaangetast aanwezig zijn. De nieuwste zelfklevende postzegels zijn postfris als zij nog op het plakvel zitten.

Dit Nederlandse blokje vliegt vooral postfris voorbij (Ruud van Capelleveen)

santenkraam

Betekenis: (oorspronkelijk) kraam waarin men heiligenbeeldjes verkoopt.

Komt tegenwoordig voor in de uitdrukking de hele santenkraam: geringschattend voor: de hele boel.

‘Wynia was volgens mij de enige journalist van de mainstream media die kritisch schreef over de santenkraam, de poppenkast en de bureaucratische teringbende die de EU is. De rest van de correspondenten in het Brusselse waren en zijn in de regel juichaapjes (Lise Witteman uitgezonderd).’

HP/De Tijd, 03-03-2023, column Arthur van Amerongen
Ga naar de inhoud