larpen

Betekenis: het meespelen in een levensecht rollenspel. Aan het spel nemen tientallen tot honderden (gekostumeerde) mensen deel. Elke speler vervult al improviserend de rol van een vooraf bepaald personage of karakter. Het geheel is gesitueerd in een vooraf bedachte fantasiewereld.

Larp is een acroniem van ‘live action roll playing’.