haas

Betekenis: gangmaker.

Iemand die tijdens een wedstrijd voorgaat om het tempo te bepalen, zonder zelf te willen winnen. Vooral bij het marathonlopen wordt veel gebruikgemaakt van hazen genoemd. Met het aanwijzen van hazen hopen de organisatoren van wedstrijden (of de atleten zelf) dat er snellere tijden worden gelopen. De hazen stappen veelal halverwege het parcours met hazen om zo de rest van de race over te laten aan de «echte» deelnemers.

Hazen ontvangen in grotere wedstrijden vaak een vergoeding voor hun werk. De hazen zijn in de meeste gevallen zelf (ex-)atleten die op hoog niveau aan competitie doen of deden.

passatist

Betekenis: iemand met een speciale voorkeur voor het verleden.

Het tegenovergestelde van een passatist is, aldus Louis Couperus, een futurist.

De passatist

‘Ik was jong en treurig en loom
sleepte mijn voet voort door de
om mij vallende bladeren, de door
den wind af gerukte
eikenbladeren, die waren nog
geurig van lente. Nauwlijks zag ik
voor mij den weg, die verloor zich
in het mos. En om mij, met de
bladeren mede, woei de sluier der
Eenzaamheid, aan een nevel
gelijk, tusschen eikentronken en
takken.’

Uit ‘Prelude’, In Proza. Volledige Werken Louis
Couperus, deel 46.)

gres

Betekenis: steengoed.

Gres of steengoed is een keramisch materiaal dat gemaakt is van een kleisoort (meestal oude tertiaire klei) die tegen hoge temperaturen bestand is. De eigenschappen van gres zitten in tussen die van aardewerk en porselein. Het wordt gebakken bij 1150 tot 1350 °C, waarbij het versintert, waardoor het niet-poreus is en ondoordringbaar wordt voor de meeste vloeistoffen. Het is ook goed bestand tegen zuren.

Naar de inhoud springen