dikastocratie

Betekenis: de rechter regeert, een samenleving waarin de hoogste macht berust bij de rechterlijke macht.

In 2019 beleefde dit woord een kortstondige renaissance nadat twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot gevolg hadden dat in heel Nederland bouwprojecten stagneerden. Een van de weinige landen waar heerschappij door rechters als staatsvorm wordt aangetroffen is Somalië.

echarperen

Betekenis: écharpe nemen; schuin beschieten.

De schootslijnen van de artillerie vormen scherpe hoeken ten opzichte van het te beschieten front.

De écharpeerschoten hebben meer uitwerking op lange ondiepe liniën, dan de frontschoten.

siderisch

Betekenis: beschouwd ten opzichte van de sterren.

Aldus onderscheiden wij een ‘siderisch jaar’ van een ‘tropisch jaar’. Het eerste is de tijdsduur van de omloop van de aarde om de zon, gerekend ten opzichte van de sterren. Het tweede is de omlooptijd van de aarde om de zon, als tijdsduur tussen twee opeenvolgende doorgangen van de zon door een van de lentepunten. Een tropisch jaar is overigens wel twintig minuten korter dan een siderisch jaar. Het is maar dat u het weet!

qualia

Betekenis: kwalitatieve eigenschappen van de waarneming, zoals smaak en kleur. In de filosofie is de kleur rood is een kwaliteit die zich openbaart in het bewustzijn van het individu. Die waarneming is derhalve subjectief; verschillende personen nemen dezelfde kleur rood op verschillende wijze waar. Het enkelvoud van qualia is quale.