dystopie

Betekenis: afschrikwekkend toekomstbeeld, antiutopie; een samenleving met louter akelige kenmerken. Dystopie is een populair genre in de literatuur, films, series en games. De thema’s hebben veelal betrekking op oorlog, onderdrukking, pandemieën, criminaliteit, verregaande overheidsbemoeienis, verregaande sociale controle en controle door robots en computers.

Voor meer informatie aangaande dit onderwerp kunnen wij u van harte de dystopische toekomstroman 1984 van George Orwell aanbevelen.

dikastocratie

Betekenis: de rechter regeert, een samenleving waarin de hoogste macht berust bij de rechterlijke macht.

In 2019 beleefde dit woord een kortstondige renaissance nadat twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot gevolg hadden dat in heel Nederland bouwprojecten stagneerden. Een van de weinige landen waar heerschappij door rechters als staatsvorm wordt aangetroffen is Somalië.

echarperen

Betekenis: écharpe nemen; schuin beschieten.

De schootslijnen van de artillerie vormen scherpe hoeken ten opzichte van het te beschieten front.

De écharpeerschoten hebben meer uitwerking op lange ondiepe liniën, dan de frontschoten.

siderisch

Betekenis: beschouwd ten opzichte van de sterren.

Aldus onderscheiden wij een ‘siderisch jaar’ van een ‘tropisch jaar’. Het eerste is de tijdsduur van de omloop van de aarde om de zon, gerekend ten opzichte van de sterren. Het tweede is de omlooptijd van de aarde om de zon, als tijdsduur tussen twee opeenvolgende doorgangen van de zon door een van de lentepunten. Een tropisch jaar is overigens wel twintig minuten korter dan een siderisch jaar. Het is maar dat u het weet!