mecenas

Foto van de marmeren bust van Gaius Maecenas in de Palazzo dei Conservatori te Rome.

Betekenis: kunstbeschermer.

Maecénas was een voornaam Romeinsch edelman ten tijde van keizer Augustus. In zijn prachtig paleis vereenigde hij de voornaamste dichters (o.a. Virgilius en Horatius) om zich en verleende hun geldelijken steun. Vandaar dat een beschermer der kunst in onze dagen nog wel een Maecenas heet.