kwijlebabbel

Betekenis: slijmbal; kwal; mispunt; misselijke vent; naarling.

Varianten: kwijlbal; kwielbabbe; kwijlbek; kwijlbab; kwijlebabber.

schonk

Betekenis: grof bot, zoals een dijbeen of bovernarmbeen.

Wanneer geen merg meer uit de beenderen druipt, legt men de schonken in eenen pot en zet dien nogmaals in den oven, om het nog in de beenderen overgebleven merg op te zamelen.

Uit: Exercitiën en evolutiën der kavallerie: vastgesteld bij Zr. Ms. besluit van den 23en junij 1855. Voorschrift omtrent de wapenen en munitie, het ledergoed, het paardentuig en de bepakking der kavellerie.