schoolmamsel

Betekenis: onderwijzeres.
Variant: schoolmamzel.

Mamsel is ontleend aan het Franse mam’selle, een alledaagse vorm van mademoiselle.
Een mamsel is dus een ander woord voor «(me)juffrouw», maar meestal wel met een ongunstige bijklank.
«Moet zoo’n schoolmamzel ook al Mevrouw heeten?», vraagt het personage Leentje zich bijvoorbeeld af in Jacob van Lenneps roman De lotgevallen van Klaasje Zevenster (1866).

Lalito Klassiek  -   De lotgevallen van Klaasje Zevenster

batraaf

Betekenis: havenarbeider; stuwadoor; buildrager; belhamel; boos wijf; brutale rakker; rakker; vlegel.

Batraaf is de eigenlijke benaming van een Maastrichtenaar.
Voordat de Maas Maas heette werd deze rivier de «Bat» genoemd, een Phoenicisch woord voor deltastromen.
De Bistonoi (oudste bekende bewoners van de Betuwe) noemden de Maas de Bat. De Romeinen hebben dit overgenomen waarbij zij het huidige Zeeland «Batas» (Maasland) noemden.
Het Bretonse woord «rav» betekent ketting, hindernis of versperring.
Een «Batrav» of Batraaf woonde in de prehistorie bij de natuurlijke versperring van de Bat.

Andere bronnen beweren dat batraaf een samenstelling is van bat en «raven» (corvus) en dat dat woord verwant is aan roven en rapen dat vroeger ook grijpen betekende.

In Maastricht noemt met een Batraaf een «Batteroafke».

Ga naar de inhoud