quorum

Betekenis: noodzakelijk aantal stemmers, het minimale aantal leden dat aanwezig moet zijn om besluiten te mogen nemen.

In de Tweede Kamer is dat 76 en in de Eerste Kamer 38.

Het quorum blijkt uit het aantal handtekeningen op de presentielijst. Er kunnen daardoor feitelijk minder dan 76 leden aanwezig zijn om te kunnen vergaderen. Vooral bij avondvergaderingen komt dat geregeld voor.

Als eigenaar van een appartement kent u dit fenomeen wellicht ook van de vergadering van de vereniging van eigenaren.

hymen

Betekenis: maagdenvlies.

Deze halvemaanvormige slijmvliesplooi, die de vagina van de virgo soms geheel, meestal gedeeltelijk afsluit, dankt haar naam aan de mythologische Hymen (Hymeaios), de god van het huwelijk.

gaffel

Betelekenis: neus; tweetandige vork.

poot

Betekenis: mannelijke homoseksueel.

Verkorting van ruigpoot. Andere varianten zijn ruigjoeker, ruigridder. Zie ook: gevoelsgenoot, Hagenaar en Utrechtenaar.

Afkomstig van poot in de betekenis hand, en wel de rug, de ‘verkeerde’ kant, de achterkant van de hand, waarbij het gebaar van het kloppen van de palm van de ene op de rug van de andere illustratief is.

concubine

Betekenis: bijzit, maîtresse, minnares.

Een concubine is een vrouw die buiten de huwelijkse staat in gemeenschap met een man leeft. In Suriname spreekt men van een buitenvrouw.

aspic

Betekenis: een – doorgaans hartig – gerecht, meestal op basis van rund- en varkensvlees of vis, omhuld door of gepresenteerd in heldere gelei die met bouillon is bereid.

Skip to content