verlakken

Betekenis: bedriegen.

kwijlebabbel

Betekenis: slijmbal; kwal; mispunt; misselijke vent; naarling.

Varianten: kwijlbal; kwielbabbe; kwijlbek; kwijlbab; kwijlebabber.

grietman

Betekenis: een gecombineerde functie van plattelandsburgemeester en rechter in het Friesland van de 15e eeuw. Een grietman stond aan het hoofd van een grietenij, tegenwoordig aangeduid als gemeente. De Friese grietmannen werden officieel burgemeester in 1851 na afkondiging van Gemeentewet van Thorbecke.

falanx

Betekenis: soort slagorde, opgestelde menigte krijgers, slaglinie. Gesloten infanterieformatie, bestaande uit hoplieten of hypaspisten, die bewapend waren met lange lansen en beschermd door metalen helmen en grote schilden. Uit de tijd dat een legioen nog een leger was en geen voetbalteam.

Foto: historianet.nl

sjanker

Betekenis: geslachtsziekte, venerisch gezwel, een zweer aan de geslachtsdelen.

In de 18e eeuw sprak men ook wel over ‘sjankers en venuswratten’, in de 17e eeuw over ‘chancers, druypers en diergelijcke vuyligheyt’.

Ontleend aan het Franse ‘chancre’ hetgeen ‘gezwel’ betekent.

boel

Betekenis: bijzit; naverwant; geliefde; minnaar; minnares.