plomberen

Betekenis: met lood vullen.

In de tandheelkunde: gaatjes in tanden en kiezen vullen met goud, amalgaam of porselein door de tandarts.

Gevulde kiezen.

hosselen

Betekenis: het doen van alles wat samenhangt met heroïnegebruik.

hovaardig

Betekenis: arrogant; hoogmoedig; trots.

Hovaardig is afgeleid van het middeleeuws Nederlandse woord hovaert of hovaerde, dat «trots» of «overmoed» betekent. Het eerste deel van het woord is ho en dat komt van hoog – de g is in de uitspraak verdwenen. Vaert of vaerde is de voorloper van vaart in de betekenis «het (voort)gaan, tocht». Waar we bij vaart nu al snel aan schepen denken, kon het aanvankelijk ook verwijzen naar het rijden op een paard of met een wagen. Iemand die «ho(og) vaert», oftewel «hoog te paard zit», verhief zich boven anderen. Zo kreeg hovaardig de betekenis «verwaand, arrogant». «Over het paard getild» dus eigenlijk.

slabakken

Betekenis: verslappen; treuzelen; kwijnen; traag werken; verminderen.

Variant: slabbakken.

postiljon

Betekenis: postrijder.

verlakken

Betekenis: bedriegen.

diezig

Betekenis: nevelig; wazig; mistig.

Variant: dijzig.

Skip to content