begijn

Betekenis: vrouw die leeft als lekenzuster.

Alleenstaande, rooms-katholieke vrouw die met andere vrouwen gemeenschappelijk als geestelijk zuster leefde. De dames wijdden hun leven wel aan het roomse geloof maar maakten formeel geen deel uit van een kloosterorde.

Fragment uit een manuscript van het begijnhof Sint Aubertus (Poortacker) te Gent. Gemaakt ca. 1840.
Bron: Door Onbekend – Universiteitsbibliotheek UGent, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93612965

opkalefateren

Betekenis: herstellen, oplappen, kalefateren, breeuwen.

Griekse visser aan het kalefateren
Bron: Rmoorlag – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5616851

volksvertrutting

Betekenis: het collectief omarmen van een bekrompen, kleinburgerlijke moraal, in het bijzonder op het gebied van seksualiteit; collectieve verpreutsing.

Instagram, net als WhatsApp onderdeel van het grootkapitalistische Facebook, is voor een collectieve verdovende volksvertrutting, waarin iedereen alleen nog maar foto’s van slavinken, schoenen en zonsondergangen plaatst.

Ronald Giphart
Naar de inhoud springen