kwestieus

Betekenis: betrekking hebbende op een geschil, onzeker.

Het bestuur van de JS heeft, in overleg met de PvdA, een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. Dat concludeerde in november dat er meerdere kwestieuze betalingen door de laatste twee penningmeesters zijn verricht, met de serieuze verdenking dat zij zichzelf geld van de JS heeft toegeëigend.

NRC, 20 januari 2023

snorken

Betekenis: snurken; zich onder het maken van een suizend of gonzend geluid snel voortbewegen, inzonderheid door de lucht.
Varianten: snorcken; snorken; snarchen, snerken; snarken.

Ga naar de inhoud