snorken

Betekenis: snurken; zich onder het maken van een suizend of gonzend geluid snel voortbewegen, inzonderheid door de lucht.
Varianten: snorcken; snorken; snarchen, snerken; snarken.

wrochten

Betekenis: creëren; zware handenarbeid doen.

Vaak schertsend gebruikt voor voor het tot stand brengen van iets kunstigs.
«Zware handenarbeid doen» komt van de oorspronkelijke betekenis werken.
Eind achttiende, begin negentiende eeuw afgeleid van gewrocht, een oud voltooid deelwoord bij het werkwoord werken dat vervoegd werd als werken – wrocht – gewrocht.

Skip to content